Országos hírek

A „Tanuljunk együtt!” elnevezésű, 2018. tavaszi programsorozatot összességében sikeresen zártuk a beérkezett pozitív tagi visszajelzések alapján, ezért indokoltnak tartjuk a folytatást. 2019-ben szeretnénk további témákkal, témakörökkel kiegészíteni a programot.

 

Kamaránk legfontosabb feladata, hogy a tagjaink sikerességét elősegítsük, így elsődleges feladatunk az ágazatban tevékenykedők képességeinek, szakmai ismereteinek bővítése. Véleményünk szerint mindennek alapja a tudás, illetve annak fejlesztése. Ennek érdekében tagjaink rendelkezésére bocsátjuk azt a tudásszintet, amely termelésük hozzáadott értékének növekedésére és gazdálkodási technológiájuk jelenlegi szintjéhez képest javulást eredményez.

A kamara korábbi szakmai rendezvényeinek tapasztalatai azt mutatták, hogy az élelmiszeripari vállalkozások és az őstermelők körében egyaránt kiemelt igény mutatkozik olyan gyakorlati, piacképes tudás megszerzésére, amelyek azonnal átültethetők a mindennapi tevékenységükbe. A kamara élelmiszeripari igazgatósága ezen igények alapján indította el 2017-ben a „Tanuljunk együtt!” - hazai élelmiszeripari gyakorlati napok című programsorozatát. Ezzel az ingyenes lehetőséggel szeretnénk segíteni azon tagjainkat a feldolgozás tökéletesítésében, akik most kezdenek bele a saját alapanyaguk feldolgozásába, illetve azoknak is, akik már ezzel a tevékenységgel foglalkoznak. Az interaktív tudásátadás során lehetőség adódik a szakemberekkel történő közvetlen beszélgetésre, konzultációra is. Az elsajátított ismeretek érdemben hozzájárulnak termékfejlesztésükhöz, együttműködési készségük és környezeti teljesítményük javításához, valamint erőforrás-hatékonyságuk növeléséhez.

A rendezvénysorozatot a 2018-ban már bővített tematikával, több élelmiszeripari szakágazatot érintően hirdettük meg (2017-ben: tejipari gyakorlati napok, bonbon és trüffel készítése; 2018-ban: tejipari gyakorlati napok, vörösáru-gyártás, zöldség- és gyümölcsfeldolgozás, pálinka- és párlatkészítés). A 2018-as eseményeken összességében több mint 200 kamarai tag élt a szakmájukat érintő ismereteik bővítésével. A gyakorló termékkészítők számára is hoztak újdonságot az elméleti- és gyakorlati bemutatók, ugyanis így átláthatták a teljes folyamatot, a helyes eljárások szükségességét, valamint az oktatók felhívták a figyelmet a kockázatos munkaműveletekre, és potenciális hibaforrásokra.

Minden program alkalmával kiosztásra került egy elégedettségi kérdőív, melyben a résztvevők értékelni tudták a rendezvényt. Lehetőség volt további ötletek és egyéb, az adott gyakorlati napot érintő észrevételek megtételére is. A hallgatóság visszajelzése alapján a tréningeken kaptak új ismereteket, sőt az ott szerzett tudást és tapasztalatot elkezdték beépíteni a gyártástechnológiájukba, mely által higiénia és technológia szempontjából az eddigieknél magasabb értékű termékeket tudnak előállítani, mely mind érzékszervi, mind eltarthatósági szempontból számottevő lehet a produktumnál, így a résztvevők egyértelmű előnyre tehetnek szert a piacon.

Véleményünk szerint a jó minőségű termék – főként a kisebb feldolgozók esetében – fontos mozgatórugója a helyi foglalkoztatásnak és fizetőképes kereslet kielégítésének, így a programból hosszú távon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mindhárom pillérének tagjai profitálhatnak.  A versenyképesség megtartásában és fokozásában elengedhetetlen a termékválaszték bővítése, folyamatos megújítása. A képzések a résztvevő tagok számára gyakorlatban is hasznosítható tudást biztosítottak, hozzájárulva ezzel a hazai előállítók magas színvonalú, minőségtudatos élelmiszer előállításához.

A 2018-as tavaszi programsorozatot összességében sikeresen zártuk a beérkezett pozitív tagi visszajelzések alapján. Minden meghirdetett alkalomra többszörös túljelentkezés mutatkozott, ezért indokoltnak tartjuk a folytatást. 2019-ben szeretnénk további témákkal, témakörökkel kiegészíteni a programot, mivel folyamatos érdeklődés mutatkozik egyéb termékek gyártási gyakorlata iránt is.


A „Tanuljunk együtt!" programsorozat 2018-as rendezvényei

Tejipari gyakorlati nap (Savanyított tejtermékek gyártása kezdő csoport), 2018. április 4-5., 10 fő

Tejipari gyakorlati nap (Oltós alvasztású termékgyártás kezdő csoport), 2018. április 25-26., 10 fő

Tejipari gyakorlati nap (Savanyított tejtermékek gyártása haladó csoport), 2018. május 16-17., 9 fő

Zöldség-gyümölcs feldolgozás, 2018. május 25-26., 17 fő

Tejipari gyakorlati nap (Oltós alvasztású termékgyártás haladó csoport), 2018. június 6-7., 9 fő

Vörösáru-gyártás, 2018. június 11-12., 26 fő

Tejipari gyakorlati nap (Savanyított tejtermékek gyártása kezdő csoport), 2018. szeptember 19-20., 10 fő

Tejipari gyakorlati nap (Oltós alvasztású termékgyártás kezdő csoport), 2018. október 10-11., 12 fő

Vörösáru-gyártás, 2018. október 17-18., 23 fő

Zöldség-gyümölcs feldolgozás, 2018. október 26-27., 19 fő

Tejipari gyakorlati nap (Savanyított tejtermékek gyártása haladó csoport), 2018. november 7-8., 8 fő

Pálinka- és párlatkészítés, 2018. november 16., 10 fő

Tejipari gyakorlati nap (Oltós alvasztású termékgyártás haladó csoport), 2018. november 21-22., 12 fő

Zöldség-gyümölcs feldolgozás, 2018. december 7-8., 30 fő

Összesen: 205 fő


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei