A POWER4BIO projekt célja a biomassza-alapú gazdaság regionális stratégiájának és ütemtervének fejlesztése, határokon átnyúló tudásátadási tevékenységre alapozva. A POWER4BIO projekt célul tűzi ki, hogy támogatja ezeket a régiókat biomassza-alapú gazdaságuk erősítésében, valamint abban, hogy ezt az átmenetet reális és a versenyképességet előtérbe helyező módon vizsgálják. A POWER4BIO konzorcium iránymutatással szolgál a régióknak saját biomassza-alapú gazdasági stratégiáik meghatározása során, ugyanis a projekt végső célja egy több régió által is alkalmazható eszköztár fejlesztése, illetve a régiók közti együttműködés serkentése, megteremtve egy fenntartható, a helyi természeti erőforrások hatékony hasznosításán alapuló társadalmi-gazdasági rendszert.

 

The objective of POWER4BIO project is developing regional bioeconomy strategies and roadmaps based on cross-border knowledge transfer activities. The POWER4BIO project aims to support these regions to strengthen their biomass-based economy and to examine this transition in a realistic and competitive way. POWER4BIO consortium provides guidance to regions in defining their own bioeconomy strategies since the ultimate goal of the project is to develop a range of tools that can be applied by several regions, and to stimulate interregional cooperation by creating a sustainable socio-economic system based on the efficient use of local natural resources.

Egységes kérelem