A NUTRIMAN a gazdálkodók szempontjaira és érdekeire fókuszáló, nitrogén- (N) és foszfor-(P) visszapótlással, bioalapú innovatív tápanyag-termékekkel, technológiákkal, alkalmazásokkal és gyakorlatokkal kapcsolatos ismeretek összegyűjtésével és nemzetközi marketing támogatásával foglalkozó tematikus hálózat. A hálózat célja a versenyképes és kereskedelmileg hasznosítható innovatív bioalapú N/P kutatási eredmények és az általános ipari gyakorlatok összekapcsolása és nemzetközi együttműködések kialakítása.

 

 NUTRIMAN is a Nitrogen and Phosphorus Thematic network compiling knowledge of “ready-for-practice” recovered bio-based fertiliser technologies, products, applications, practices and international marketing support for the interest and benefit of agricultural practitioners. The project focuses on connecting market competitive and commercially “ready for practice” innovative results drawn from high research maturity applied scientific programmes and common industrial practices and on international cooperation.

Egységes kérelem