Gazdaságfejlesztés

Az Európai Számvevőszék szerint az unió új költségvetésében még nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a hozzáadott értéknek. Egyúttal nehezményezte a közös agrárpolitikát és a vidékfejlesztést befolyásoló tételeket is.


A szervezet újonnan közzétett tájékoztatója szerint az Európai Bizottság által a 2021 és 2027 közötti időszakra javasolt uniós költségvetésben nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a hozzáadott értéknek. A számvevők kedvezően értékelik, hogy a többéves pénzügyi keret (TPK) nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé a váratlan események kezelésére. A számvevők arra is figyelmeztetnek azonban, hogy a kiadási területek közötti prioritási sorrend megváltozását a javaslat nem mindig fejti ki egyértelműen és azt az uniós kiadási programok hozzáadott értékére vonatkozó bizottsági értékelések közzétett eredményei sem támasztják alá.
– Az uniós hozzáadott értéket a kiadásokkal kapcsolatos bizottsági reform egyik vezérelveként határozták meg – nyilatkozta Jan Gregor, a tájékoztatóért felelős számvevőszéki tag. – A kiadási programok uniós hozzáadott értékét vizsgáló bizottsági értékelések azonban nem adnak világos magyarázatot, illetve indokolást a Bizottság javaslataira.

Az EB mind a költségvetés prioritásaira, mind a szerkezetére nézve változásokat javasol. Az Európai Számvevőszék szerint a finanszírozási összeg egyetlen fejezet esetében („Természeti erőforrások és környezet”) csökken, mégpedig 63 milliárd euróval, ami az uniós források 15%-os csökkenését jelent a közös agrárpolitikára nézve, ugyanakkor a bizottság a tagállamok által a vidékfejlesztési programokhoz nyújtott társfinanszírozás szintjének növelését javasolja. Máshol a testület az átfogó finanszírozási összeg 115 milliárd eurós növelését javasolja, amelyből 52 milliárd euró új forrásokból származna. A javaslatban több mint 10%-os növekedés szerepel a következő fejezetek esetében: „Szomszédság és a világ” (+13%), „Egységes piac, innováció és digitális gazdaság” – ez a fejezet fedezi a kutatási kiadásokat (+43%) –, valamint a „Migráció és határigazgatás” és a „Biztonság és védelem” (+359%).

A számvevők a költségvetési javaslattal kapcsolatban időzítési problémákra is felhívják a figyelmet. Véleményük szerint ugyanis az uniós fellépések stratégiai keretei és a hozzájuk rendelt célkitűzések átfedésben vannak egymással, illetve nincsenek időben összehangolva. Az „Európa 2020” stratégia már az új többéves pénzügyi keret indulása előtt véget ér, új uniós stratégiai célokról azonban nem született döntés.

A hosszú távú uniós költségvetési javaslat nem csupán tükrözi az unió 2020 utáni politikai célkitűzéseit, hanem voltaképpen azok kialakítását szolgálja, az eseményeknek azonban a számvevők véleménye szerint nem ez a szokásos, illetve logikus sorrendje. A bizottság célja, hogy 2019 tavaszáig sor kerüljön a jogszabályok elfogadására – ez a számvevők szerint üdvözlendő, mivel hozzásegítheti a bizottságot és a tagállamokat az új programok késedelem nélküli elindításához.

A szervezet üdvözli, hogy a költségvetés az eddiginél jóval nagyobb rugalmassággal kezeli majd a váratlan eseményeket, ugyanakkor számos olyan nehézséget is megállapítottak, amelyekkel még az új TPK kezdete előtt foglalkozni kell. Ezek a következők:
- a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre irányuló javaslatai mellé átfogó pénzügyi tervet kell csatolni;
- a többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslat megvitatása még az előtt megkezdődött, hogy az unió világosan meghatározta volna a 2020 utáni időszak stratégiai célkitűzéseit;
- az uniós kiadási programokhoz olyan szilárd és következetes teljesítménykeretekre lesz szükség, amelyek összhangban vannak mind az EU stratégiai célkitűzéseivel, mind a 2021 és 2027 közötti többéves pénzügyi keretekkel;
- a bizottság által javasolt új és felülvizsgált finanszírozási rendszereknek folyamatosan biztosítaniuk kell a közpénzekkel való elszámoltathatóság és az átláthatóság magas szintjét;
- az Európai Számvevőszéknek megbízatással kell rendelkeznie minden uniós szerv ellenőrzésére, beleértve az Európai Védelmi Ügynökséget és a tervezett Európai Valutaalapot is, továbbá fel kell kérni az összes olyan szerv ellenőrzésére is, amelyeket az Unió jogrendjén kívül, de az uniós szakpolitikák végrehajtására hoztak létre.


(forrás: Európai Számvevőszék)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok