Növénytermesztés

A Földművelésügyi Minisztérium felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy az áprilisi fagykárok folyamatosan bejelenthetőek az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) honlapján elérhető Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer elektronikus alkalmazáson keresztül – egészen 2016. május 23-ig.


A korai és enyhe tavasz után 2016. április 20-tól kezdődően az ország számos megyéjében fagykárokat szenvedtek el a termések. A gazdálkodók elsősorban az agrárkár-enyhítési rendszeren keresztül igénybe vehető kárenyhítő juttatás formájában részesülhetnek kompenzációban.


Csatlakozás a rendszerhez


Kárenyhítő juttatásra azonban csak azok a termelők lehetnek jogosultak, akik az agrárkár-enyhítési rendszer tagjaiként vannak regisztrálva, ezért fontos, hogy a fagykárban érintett, de az agrárkár-enyhítési rendszerben még nem tag termelők – beleértve az 1 hektár területnél kisebb területet használó, területalapú támogatást egyébként nem igénylő termelőket is – a 2016. május 23-ig nyitva lévő egységes kérelem-felületen jelezzék a kárenyhítési rendszerhez való csatlakozási szándékukat.


Kárbejelentés


Az agrárkár-enyhítési rendszerben tavaszi fagykárnak a mínusz 2 Celsius-fok vagy annál alacsonyabb, várhatóan legalább 30 százalékos hozamkiesést eredményező fagy miatti károsodás minősül. A termelőknek az agrárkár-enyhítési rendszerben kezelt mezőgazdasági károkat – beleértve a tavaszi fagykárt is – be kell jelenteniük az MVH honlapján elérhető Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer elektronikus alkalmazáson keresztül. A kárbejelentéseket az egységes kérelem-felületen az aktuális, károsodott terület megjelölésével, főszabály szerint, a káresemény bekövetkezését követő 15 napon belül kell megtenni. Amennyiben a kárbejelentések határideje az kérelem benyújtásának időszakára esik, a kárbejelentések a 15 napos bejelentési határidő lejártától függetlenül folyamatosan megtehetők. A kárbejelentési határidő meghosszabbítására az FM a szükséges jogszabály-módosítást már kezdeményezte, így a 2016 áprilisában bekövetkezett fagykárok bejelentésére álló határidő 2016. május 23-a lesz.
A károsodott termelőnek az egységes kérelem benyújtási időszakában szintén lehetősége van az MVH portálján a „kérdés-válasz” menüpont alatt egy rövid szöveges üzenetben a kár tényét jeleznie az MVH-nak, amely a későbbi kárbejelentést ugyan nem helyettesíti, viszont a kárbejelentési határidő ez által is megtartottnak tekintendő. Ebben az esetben is fontos, hogy a termelő a tényleges bejelentést a lehető legkorábban megtegye.


A támogatás mértéke


A kárenyhítési feltételeket teljesítő termelő, ha a hozamértékének legalább 50 százalékára valamilyen releváns biztosítással rendelkezik, akkor a hozamérték csökkenésének 80%-át, ha nem rendelkezik biztosítással, akkor a 40 százalékát kaphatja meg kárenyhítésként. Fontos, hogy a mezőgazdasági biztosítások még folyamatosan köthetők. A fagykárt szenvedett termelők esetében az újonnan megkötött biztosítás vélhetően nem fagykárbiztosítás lesz, hanem például jég, tűz vagy viharbiztosítás, amelyhez a termelő a Vidékfejlesztési Programból legfeljebb 65 százalék díjtámogatást igényelhet, szintén az egységes kérelmében. A károsult termelő a kárenyhítési törvény alapján földbérleti díj mérséklésre is jogosult, melyet szintén célszerű érvényesítenie.


(FM Sajtóiroda)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok